Piotr Bucki - Marketing Trends 2016

Piotr Bucki

Piotr Bucki

Piotr Bucki

Researcher, badacz trendów, twórca niesamowitych strategii zarówno dla polskich jak i zagranicznych klientów

Strateg, researcher i badacz trendów, oddany idei copyleft i kulturze remiksu. Doświadczenie i wiedzę zdobywał realizując projekty marketingowe m.in. w: Grupie Nokaut, Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym, Wydawnictwie Pedagogicznym OPERON, Travel World Passport, NextData, This Is Paper i wielu innych. Tworzy strategie marketingowe i komunikacyjne dla krajowych i zagranicznych klientów. Jest zwolennikiem szkoleń opartych na głębokiej i szczerej analizie zasobów i kompetencji. Wierzy w programy treningowe, które skutkują realną zmianą nawyków i w rozwój oparty na uczeniu się na błędach popełnianych na drodze do osiągnięcia mierzalnych celów. Dla Piotra nie ma skuteczniejszej metody działania niż… po prostu działać.

Jest certyfikowanym coachem w obszarze Business and Executive Coaching oraz trenerem kompetencji społecznych. Tworzy autorskie programy szkoleniowe w obszarze zintegrowanej komunikacji marketingowej, wystąpień publicznych, komunikacji interpersonalnej oraz motywacji. Prowadzi szkolenia oraz coachingi dla liderów i menedżerów w zakresie technik wzmacniania przekazu oraz perswazji w wystąpieniach publicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach tworzenia efektywnych prezentacji biznesowych z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi komunikacji wizualnej opartych na psychologii poznawczej. Jako wykładowca i opiekun merytoryczny współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową, Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych oraz Uniwersytetem Gdańskim. Jako doradca – z Inkubatorem Starter oraz Strefą Startup PPNT i Exea Smart Space.